KPSS

KPSS A Ne Demektir?

Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Denetmen Yardımcısı,Stajyer Kontrolör).

KPSS A sınavı her yıl yapılır. Sınava; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mezunları veya üçüncü sınıf öğrencileri katılabilir.

Sınav; HUKUK, İKTİSAT, MUHASEBE, MALİYE gibi uzmanlık derslerinin yanı sıra GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testi de adayların sorumlu oldukları ve başarılı olmak zorunda oldukları alanlardır.

Tüm Bakanlıklarda ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında; Müfettişlik, Kontrolörlük, Denetçilik, Uzmanlık vb. tüm kadrolar için Bakanlık ve kurumların açacağı sınavlara girebilmek için KPSS’nin belirli puan türlerinde, belirli bir puanın üzerinde başarı sağlamak zorunludur.

KPSS B Ne Demektir?

Lisans, Ön Lisans, Lise ve orta öğretim mezunlarının girdiği bu sınavda öğrenciler sadece Genel Kültür Genel Yetenek dediğimiz sınava girerler. Her grubun sınavı ayrı yapılır. Bu sınavlar sadece çift yılda olmaktadır ve puan iki yıl boyunca kullanılmaktadır. Bu sınavlarla atanmak istenen hedef meslekler, devlet içinde ihtiyacı olan düz memurluk kadrolarıdır. ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır.

Sınav Ne Zaman Yapılır?

Sınav yıllara göre değişmekle birlikte Temmuz ayı içerisinde iki haftaya yayılarak yapılmaktadır.

Sınav Oturumları

Sınav A Kadrolar, B kadrolar ve öğretmen adayları olarak üç farklı bölümden  oluşur.

KPSS A Grubu, KPSS B Grubu ve Öğretmen adaylarının hepsi Genel Kültür ve Genel Yetenek Testine katılmak zorundadır.

Bu sınavdan bir hafta sonra A Grubu Öğrencileri aşağıdaki tabloya göre Alan sınavlarına girerler. Her iki sınavda yaptıkları netlerle 48 Farklı Katsayı hesaplamasıyla puanlar oluşturulur.

KPSS PUAN TÜRLERİ VE TEST AĞIRLIKLARI

Sınav Oturumları
Cumartesi Sabah Oturumu

Kamu Yönetim (40 Soru)

Uluslararası İlişkiler (40 Soru)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (40 soru)

Cumartesi Öğlen Oturumu Hukuk Testi (40 Soru)

İktisat Testi (40 Soru)

Maliye Testi (40 Soru)

Pazar Öğlen Oturumu Muhasebe Testi (40 Soru)

İşletme Testi (40 Soru)

İstatistik Testi (40 Soru)