KAYMAKAMLIK

KAYMAKAM KİMDİR?

Her çocuğun hayalleri vardır. Olmalıdır. Kimi icatlar yapmak ister, kimi dünyanın bilinmez yerlerinde keşifler yapmak ister. Kimisinin plazalarda, yüksek katlarda bilgisayar başında paralar kazanma hayali vardır. Kimileri kalın dosyalar arasında teftişler yapmak ister, çalışan yerlerde denetimler yapmak devletin gücüyle dünyayı daha güzelleştirmeyi hayal eder. Bazıları bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Kimisinin hayali de sadece ve sadece Zahide’ye kavuşmaktır. Kimisi kendisini bir sahnede ışıklar altında, kimisi de 90. Dakikada topu tavana çakıp milyonları ayağa kaldıran olmak ister. Her çocuğun hayalleri vardır. Olmalıdır da.
Ama bir çocuk da vardır ki küçüklüğünden beri kalabalıklardan biraz daha farklı bir yerde duran,insanların arasındaki sorunlara daha konsantre, küçükken saçma çözümler üretse de söylemekten geri durmayan, bütün güzel şeylere ilgili ama hiçbirine karşı aşırı heyecanlı olmayan, büyük hatipler konuşurken bile coşmayıp dikkatlice izleyen, sanki konuşmanın içindeki tılsımlı sözleri duymaya çalışan. Evet o çocuk her tanıdığı insanı kişilik özellikleriyle bilir, her girdiği mahalleyi tanır. Oturması, kalkması, yürüyüşünde bile bellidir. O çocuğun hayali “lider” olmaktır. Evet bazıları lider olmak için doğmuştur. Onların ne zaman nerde lider olacağını elbette kimse bilinmez. Ama liderliğin bir sınavı varsa, tek bir sınavı varsa o sınav “Kaymakamlık” sınavıdır.

YAZILI YARIŞMA SINAVI HAKKINDA

Yazılı yarışma sınavı, İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokole göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında eğerlendirilecektir. Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülmekte ve bu puan Genel Başarı puanı olmaktadır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanmakta ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunmaktadır. Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür testi Puanı ile Alan Bilgisi testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun  4 katı olan  aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Son adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

MÜLAKAT HAKKINDA

Mülakat hakkında teknik bilgiler üzerinden kısa bir değerlendirme yapacak olursak. Mülakat; adayların yazılı sınav konuları hakkında bilgilerinin ölçüldüğü, ülke ve dünya hakkında genel kültürü, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri, genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir aşamadır. Yukarıda belirtildiği gibi, 2009 yılında 1700 sayılı kanundaki değişiklik ile üç kişilik komisyon üyelerinin( Mahalli İdareler Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı) beş kategori biçiminde belirlenmiş yetenek, beceri ve kişilik özelliklerini 20’şer puan esasından değerlendirmeleri öngörülmektedir. Kaymakam Adaylığı sınavının nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması esasında en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanmaktadır. Bu sıralama esnasında nihai puanların eşitliği halinde yazılı puana öncelik tanınacağı, yine eşitlik olursa lisans diploması not ortalaması yüksek olana öncelik verileceği belirtilmektedir. Ancak başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması koşulu bulunmaktadır. Böylece oluşan başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında gösterilen kadro sayısı kadar adayın atamaları yapılmaktadır.

Kaymakamlık Sınavında Sorumlu Olunan Derslerin  Soru Adetleri

DERSİN ADISORU SAYISI
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK34 Soru
Türkçe14 Soru
İnkılap Tarihi4 Soru
Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı10 Soru
Türkiyede Demokratikleşme ve İnsan Hakları6 Soru
ALAN BİLGİSİ66 Soru
Anayasa Hukuku13 Soru
İdare Hukuku18 Soru
Türkiyenin  İdari Yapısı14 Soru
Türkiyede Mahalli İdareler9 Soru
İktisat  ( Mikro- Makro)12 Soru
GENEL TOPLAM100  Soru