YDS

YDS nedir ve Yabancı Dil Sınavının(YDS) A Grubuna Bir Etkisi Var mıdır?

YDS, ÖSYM’nin 7 Nisan 2013 tarihinden önce yabancı dil seviyesini ölçmek amacıyla düzenlediği, ÜDS,KPDS, TUS ve KPSS- Dil dil sınavlarının birleştirilmesi kararıyla uygulanan bir yabancı dil sınavdır.
YDS’den önce , KPSS-A grubundan hazırlanan öğrencilere, KPSSCumartesi Sabah Oturumu(Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı) sonrasında 60 sorudan oluşan KPSS yabancı dil testi uygulanmaktaydı. Bir çok kamu kurumu açacağı eleme sınavlarında KPSS yabancı dil testinden %70’inin doğru cevaplanması(42 doğru) şartı bulunmaktaydı. AncakÖSYM'nin ilk kez 7 Nisan 2013 tarihinde uygulamaya başladığı YDS sınavı ile birlikte KPSS İngilizce bölümü kaldırılmış ve kurum sınavlarına başvuru şartı olarak YDS puanı kullanılmaya başlanılmıştır.
KPSS-A grubu 120 Puan türünün 91 tanesinin içinde yabancı dil bileşeni bulunmaktadır. A grubu hukuk, iktisat, maliye,muhasebe alanlarına çok iyi hazırlanan bir aday, YDS'ye girmezse toplam 120 puan türünden, 91 tane puan türü hesaplanmayacak ve bir çok kurum sınavına giremeyecektir (gelir uzmanlığı da buna dâhildir). Bu yüzden A grubu adayların hepsinin YDS'ye başvurması gerekmektedir.
YDS sınavında 80 soru için 150 dakika verilmektedir. YDS Sınavın da ilk 110 ve son 15 dakikasında sınavdan çıkılamaz. YDS Sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Her soru 1,25 puan değerindedir.

 

YDS’de yanlışlar doğruları götürür mü?

Hayır götürmez! YDS sınavında puan hesaplamaları doğru cevaplar üzerinden gerçekleştirilmektedir.Herbir doğru cevap 1,25 puan değerindedir.(80soruX1,25puan=100puan)

Benim Hiç Yabancı Dil Bilgim Yok KPSS-A ile birlikte YDS’ye Hazırlanmalı mıyım?

a)KPSS-A grubuna hazırlanan hiç yabancı dil bilgisi olmayan adaylar:

KPSS 120 puanTürünün hepsinin hesaplanabilmesi için 1 soru işaretlemesi dahi yeterlidir.YDS puanının hesaplanmasında doğru sayıları baz alınacağından ve her sorunun 1,25 puan değeri olduğu dikkatealındığında işaretlediğiniz soru yanlış olsa dahi KPSS-A puan türlerinizi etkileme durumu çokaz olacaktır.

b)KPSS-A grubuna hazırlanan az/orta düzeyde yabancı dil bilgisi olan adaylar:

Yabancı dil bilgisine belli düzeyde sahip olan adayların KPSS Alan dersleri ve KPSS Genel Kültür Yetenek çalışma programları doğrultusunda YDS sınavına hazırlık yapmaları faydalarına olacaktır. AncakKPSS Alan ve KPSS GK-GY YDS sınav çalışma planı ve sistemi iyi bir şekilde yerine getirilmezse esas amaç olan KPSS hedefinden sapmalar olacaktır.Her üç sınav grubuna hazırlanacak olan adayların bu durumu göz önünde bulunarak çalışma planlarını oluşturmaları gerekmektedir.

 

YDS’nin İçeriği ve Soru Dağılımı Nedir?

Sınavda adaylara tercih etmiş olduğu alana gö­re İngilizce, Almanca ve Fransızca testlerinden birisi uygulanır. Testler 80 sorudan oluşmaktadır. Sınavda uygulanan soruların dağılımı şöyledir:


YDS SINAVININ TAHMİNİ OLARAK SORU DAĞILIMI (80 soru-150dk)

1) Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü: 5 soruluk kelime bilgisi,9 soruluk gramer bilgisi

2) Cloze Test bölümü:  Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5’er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.

3) Cümle Tamamlama:  Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

4) Çeviri bölümü:  İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 3’er soru şeklinde uygulanır.

5) Paragraf Tamamlama (ParagraphCompletion): . 4 kısa paragraf’tan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

6) Duruma uygun ifade etme: Toplam 4 soruda adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

7) Anlam bütünlüğünü bozan cümlei bulma: Toplam 4 soruda adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

8) Anlamca en yakın cümle bulma: Toplam 4 soruda adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.

9) Diyalog Tamamlama: Toplam 4 soruda ,Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

10) Okuma: Toplam 20 sorudur.  Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 4’er soru sorulur.


Dil testinden yapılan netler A grubu puanlarının 91 tanesinin hesaplamasında kullanılmaktadır. 91 puan türüne etkisi aşağıdaki gibidir.

KPSS Puan Türü

Kpss Puanına Etkisi(%)

50 Puan Türünde

10

20 Puan Türünde

30

11Puan Türünde

20

4 Puan Türünde

15

2 Puan Türünde

40

2 Puan Türünde

60

1 Puan Türünde

25

 

1- Şimdiye kadar YDS'ye hiç girmemiş olanların, KPSS'deki yabancı dil puanlarının hesaplanabilmesi için,2015 YDS'ye girmeleri zorunludur.
2- 2014 İlkbahar YDS girenlerin 2015 ilkbahar YDS'ye girmeleri zorunlu değildir. Çünkü 2014 ilkbahar puanları ile de 2015 KPSS puanları hesaplanabilecektir.
3- 2014 İlkbahar YDS girenlerin 2014 ilkbahar YDS'ye girmeleri zorunlu değildir. çünkü 2014 sonbahar puanları ile de 2014 KPSS puanları hesaplanabilecektir.
4- 2015 Sonbahar YDS puanı, 2015KPSS'ye etki etmeyecek ancak, 2016 yılı ve sonrasındaki KPSS'ye etki edecektir.
5- Geçerliliği devam eden hangi YDS puanı yüksek ise o esas alınacaktır. Dolaysıyla adaylar puan yükseltmek için YDS'ye girebilirler.