İstanbul İhracatçılar Birlikleri Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklandı.

İSTANBUL İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ
UZMAN YARD. olarak atanan öğrencimiz
FEYZA BALCI
Yolun bahtın açık olsun kızçem. Çok havalı kurum.
Allah nazarlardan saklasın.